Hak Suami Atas Istrinya

Kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud ketika pasangan suami istri paham dan memenuhi yang menjadi hak dari pasangannya. Suami memenuhi hak istrinya, demikian juga istri memenuhi hak suaminya.

Di antara yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinnya diuraikan berikut.

Pertama, senantiasa taat kecuali dalam kemaksiatan.

إذا صلّت المرأةُ خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت

Jika seorang wanita sholat lima waktu, puasa pada bulan (ramadhan), menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dikatakan padanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang ia suka (H.R. Ibnu Hibban)

Kedua, memenuhi kebutuhan bathin suami.

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح

Jika suami mengajak istri ke tempat tidur, ia enggan, ia menyebabkan suami marah maka malaikat melaknat sampai subuh (H.R. Bukhari)

Ketiga, berjuang menjadi wanita sholehah.

أي النساء خيرٌ ؟ قال: “التي تسُرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

Siapakan wanita yang paling baik? Rasulullah bersabda, wanita yang menyejukkan jika dipandang, taat ketika diperintah, dan tidak menyelisihi dirinya dan artanya atas apa yang tidak disukai (H.R. Abu Daud)

Keempat, senantiasa menjaga kehormatan diri dan keluarga.

إذا صلّت المرأةُ خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت

Jika seorang wanita sholat lima waktu, puasa pada bulan (ramadhan), menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dikatakan padanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang ia suka (H.R. Ibnu Hibban)

Kelima, menjaga harta dan anak suaminya

والمرأة راعية في بيتها ومسؤولية عن رعيتها

Dan wanita adalah pemimpin pada rumahnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (H.R. Bukhari Muslim)

Keenam, tidak mengizinkan orang lain masuk tanpa izin dari suami.

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suami bersamanya kecuali atas izinnya. Tidak mengizinkan ada yang masuk kecuali atas izin suaminya (H.R. Bukhari Muslim)

Ketujuh, izin kepada suami jika ingin puasa sunnah ketika suami bersamanya.

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

Tidak halal bagi wanita  berpuasa dan suami bersamanya kecuali atas izinnya (H.R. Bukhari Muslim)

Terakhir, tidak keluar rumah kecuali izin dari suami.

Semoga kita semua termasuk di antara orang yang merasakan kebahagian dalam rumah tangga kita. Para wanita menjadi istri sholehah dan para suami menjadi lelaki sholeh. Aamiin.

Econs IIUM, 1 Desember 2018
Akhukum fillah, Gonda Yumitro

Gonda Yumitro

Gonda Yumitro

Meraih Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dari Ilmu Hubungan Internasional UGM, M.A Political Science, Jamia Millia Islamia, dan M.A International Relations, Annamalai University, India. Menyelesaikan jenjang PhD Political Science dari International Islamic University Malaysia. Belajar agama dari beberapa ustadz ketika sedang studi di Yogyakarta, Malang dan India. Bekerja sebagai Professor di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Leave a Response