(Salah Satu) Do’aku

Ya Allah, kepada siapa lagi hamba mengadu kecuali hanya kepadaMu. Telah hancur bumi ini dengan tingkah orang-orang yang menganggap remeh urusan kepadaMu.

Agama menjadi permainan. Dan mereka sama sekali seperti tidak berusaha untuk memahami persoalan yang ada dengan  baik. Agama telah dijadikan sebagai bahan olok – olokan

Kekuasaan logika yang ada pada pemikiran rasional tidak akan pernah membuat manusia terlepas dari dahaga yang begitu dalam. Semakin banyak mendapat, maka mereka akan  semakin haus.

Alangkah beratnya. Namun seakan manusia tetap tertawa dengan keadaan tersebut. Mereka hidup berlimpah harta. Yang miskinpun sangat besar keinginannya untuk dapat seperti mereka. Sungguh celaka.

Orang-orang beragama juga banyak yang hanya menjadikan agama seakan sebagai permainan. Mereka hanya tahu pemukaan dan menjadikan agama terlepas dari nilai – nilai kemurnian tauhid.

Apalagi yang mau dicari dalam kehidupan seperti ini. Ya Allah kuatkanlah hamba dan berikanlah pertolongan.

Sekian banyak ide yang telah tertulis rasanya tidak sedikit pun berharga ketika melihat bagaimana pentingnya ilmu yang akan mengantarkan manusia kepada jalan Allah yang benar.

Tidak boleh lagi ada waktu yang terbuang. Semuanya harus diberikan untuk ilmu dan upaya menjadikan keadaan masyarakat semakin lebih baik. Kepahaman terhadap ajaran agama ini, akhlak mulia  dan keterampilan khusus amat diperlukan.

Ya Allah, kepada-Mu lah hamba memohon. Jangan engkau sesatkan hamba setelah Engkau tunjuki.

Malang, 13 Januari 2008

Leave a Response